DAHER-HCS: Strona startowa » Wskazówki prawne

Wskazówki prawne

Ta strona internetowa zawiera różnego rodzaju dane i informacje chronione prawem autorskim. Powielanie opublikowanych na niej treści wymaga uprzedniej zgody NUCLEAR CARGO + SERVICE GmbH (DAHER-NCS). Oznaczenia „DAHER“ oraz „HEAVY CARGO +SERVICE“ (DAHER-HCS) to zarejestrowane marki NUCLEAR CARGO + SERVICE GmbH (DAHER-NCS).

Niniejsza strona została wykonana z dużą starannością. Istnieje jednak możliwość, że pewne dane i fakty uległy zmianie. W związku z tym NUCLEAR CARGO + SERVICE GmbH (DAHER-NCS)nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość i kompletność udostępnionych informacji.

NUCLEAR CARGO + SERVICE GmbH (DAHER-NCS) nie ma wpływu na treści zawarte w hiperłączach. Odpowiedzialność za zawartość stron, których adresy zamieszczono w odsyłaczach (tzw. „linki”), ponoszą wyłącznie ich użytkownicy. Mimo starannej kontroli merytorycznej NUCLEAR CARGO + SERVICE GmbH (DAHER-NCS) nie odpowiada za treści nielegalne, zawierające błędy czy niekompletne informacje, ani za szkody, jakie zostały spowodowane korzystaniem z informacji podawanych w linkach.

Dane osobowe wykorzystywane są tylko w celach związanych z realizacją umów oraz opracowaniem otrzymanych zapytań ofertowych. Opracowywanie i korzystanie z danych osobowych w innych celach uwarunkowane jest wyraźną zgodą osoby, której te dane dotyczą. Opracowywanie i korzystanie z danych osobowych odbywa się z zachowaniem postanowień prawa niemieckiego i polskiego dotyczących ochrony danych osobowych. Dane osobowe traktowane są przez NUCLEAR CARGO + SERVICE GmbH (DAHER-NCS) zawsze jako informacje poufne i nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że osoba, której dane te dotyczą, wyraziła zgodę na ich przekazywanie na piśmie lub drogą elektroniczną, bądź jeśeli do przekazania tych danych obligują nas przepisy ustawowe. Jesteśmy równiez w każdej chwili gotowi udzielić informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobom, których one dotyczą, a także na ządanie dokonać korekty względnie wykasowania tych danych.

 

Widok wydruku